HUỲNH QUYẾT THẮNG - Học bổng President’s Honorary Scholarship từ Đại học Truman State

Chúc mừng Huỳnh Quyết Thắng đã phỏng vấn thành công visa du học Mỹ để chuyển tiếp sang Đại học Truman State, Hoa Kỳ với học bổng President’s Honorary Scholarship (~50% học phí) để hoàn thành bằng Cử nhân Đại học trong 2 năm tiếp theo. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong học tập và hoạt động ngoại khóa của Thắng tại Broward Vietnam.

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Cựu sinh viên

Hoạt động sinh viên

Sự kiện

HUỲNH QUYẾT THẮNG - Học bổng President’s Honorary Scholarship từ Đại học Truman State

face

Đăng ký ngay !

icon dk