Hồ sơ xét tuyển trực tuyến

All the articles in this application form should be completed to be considered for admissions.

(Tất cả những hạng mục trong hồ sơ cần được hoàn thành đầy đủ cho quy trình xét tuyển nhập học)
Full Name (Họ và tên)
Mobile phone (Số điện thoại di động)
Date of Birth (Sinh nhật)
Country of Citizenship (Quê quán)
Religion (Tôn giáo)
Ethnicity (Dân tộc)
Identity card (Số CMND/Passport)
Date of issue (Ngày cấp)
Place of issue (Nơi cấp)
Place of birth (Nơi sinh)
Contact Address (Địa chỉ liên lạc)

Permanent Address

(Địa chỉ thường trú)
Email (Địa chỉ Email)

Emergency Contact (in case of illness, accident, and important announcements while studying at Broward Vietnam).

(Liên hệ khẩn cấp - Trong trường hợp bị bệnh, tai nạn và những thông báo quan trọng trong quá trình học tại Broward Vietnam)
Full Name of Contact Person (Họ và tên người liên lạc)
Relationship (Mối quan hệ)
Contact Address (Địa chỉ liên lạc)
Mobile phone (Số điện thoại di động)
Email (Địa chỉ Email)
Father's Full Name (Họ tên đầy đủ của bố)
Occupation (Nghề nghiệp)
Organization / Company Name (Tổ chức / Tên công ty)
Father's Contact Address (Địa chỉ liên lạc của bố)
Phone number (Số điện thoại di động)
Email (Địa chỉ Email)
Mother's Full Name (Họ và tên đầy đủ của mẹ)
Occupation (Nghề nghiệp)
Organization / Company Name (Tổ chức / Tên công ty)
Mother's Contact Address (Địa chỉ liên lạc của mẹ)
Phone number (Số điện thoại di động)
Email (Địa chỉ Email)

In reverse chronological order; list below every school, college and university you have attended to the present time

(Theo thứ tự từ quá khứ đến thời điểm hiện tại, liệt kê các trường THCS, THPT, Cao đẳng và Đại học mà bạn đã theo học)

KIND OF SCHOOL

(Hệ đào tạo)

NAME OF INSTITUTION

(Tên nơi đào tạo)

LOCATION OF INSTITUTION

(Địa chỉ nơi đào tạo)

GPA

(Điểm TB)

YEAR OF GRADUATION

(Năm tốt nghiệp)

SECONDARY SCHOOL

(THCS)

HIGH SCHOOL

(THPT)

COLLEGE/UNIVERSITY

(Cao đẳng/Đại học)

TOEFL

IELTS

SAT

I certify that all information given in this application is completed and accurate, if accepted, I agree to abide the policies and regulations of Broward Vietnam. I further understand that any false information or misrepresentation of facts on this application can result in cancellation of admissions, permanent suspension from the institute and forfeiture of tuition and fees paid.

(Tôi xác nhận rằng tất cả thông tin được cung cấp trong hồ sơ đăng ký xét tuyển này đều đầy đủ và chính xác.Đồng nghĩa với việc đồng ý, tôi chấp nhận tuân theo các chính sách và quy định của Broward Vietnam.Tôi hiểu rằng, các thông tin được cung cấp sai lệch và không đúng sự thật sẽ có thể dẫn đến việc hủy bỏ kết quả xét tuyển, đình chỉ vĩnh viễn và sẽ không hoàn trả các phần học phí lệ phí nhập học)

Hồ sơ xét tuyển trực tuyến

face

Đăng ký ngay !

icon dk