Đăng ký môn học

Bên dưới là danh sách các môn học của kỳ Fall II 2023. Các bạn chọn lựa môn cần đăng ký bằng cách bấm vào Link tương ứng.

 

* Lưu ý:

 

  • Sử dụng tài khoản email @broward.edu.vn để đăng nhập.
  • Các thông tin cần khai báo:
    • BC I.D: có dạng 1 chữ cái và 1 dãy chữ số như ví dụ sau: B20001234 (KHÔNG GẠCH NGANG).
    • BVN I.D: là dãy các chữ số theo dạng như ví dụ sau: 520310999
    • Full Name: VIẾT IN HOA KHÔNG DẤU

 

CÁC FORM ĐĂNG KÝ SAI QUY CÁCH NÊU TRÊN SẼ BỊ HỦY KẾT QUẢ.

 

 

Course code

Course title

Registration link(s)

EAP LEVEL

   
EAP0385 Grammar/Writing III https://forms.gle/Bo7ZuMCZMpsRhAfU7
EAP0320 Reading III https://forms.gle/rcAv4MGKBqBCLGw79
EAP0300  Listening/Speaking III https://forms.gle/fzycok8JN24t56T96
EAP0485 Grammar/Writing IV https://forms.gle/iMeBQQfS7njNHmdz8
EAP0400 Listening/ Speaking IV https://forms.gle/TQMuRcuvVHt9Nrgv9
EAP0420  Reading IV https://forms.gle/LUDPZz3yNhL75WDm8

ADVANCED LEVEL

   
EAP1520 Advanced Reading https://forms.gle/yzqi8nqamoMyuCJi6
EAP1640 Advanced Composition II https://forms.gle/LaNjGPWfp8NqSPxE7

COLLEGE LEVEL

   
MAC1105 College Algebra https://forms.gle/Jbmhh2k5EMx7ojqp7
BSC1005 Biology for Non-majors  https://forms.gle/i3Dbn3GJ1rtojXBr5
LIT2000 Introduction to Literature https://forms.gle/9zwY7MyttSW15YS77 
ECO2023 Principles of Microeconomics  https://forms.gle/4BErzrKkydcw67Cb6
MAN2021 Introduction to Management  https://forms.gle/hkwe5CGtts2UfVPD8
ACG2001 Principles of Accounting I https://forms.gle/czUYkermwzmrYjHp7
CGS1510C Electronic Spreadsheet https://forms.gle/mx4KmWxCBzAehRo16
MAN2604 International Business Environment  https://forms.gle/Vz5jtMqzXYRcA7yM7
HFT1050 Introduction to Hospitality & Tourism Management  https://forms.gle/4gny7YmmaYboRfCp6
HFT2500 Hospitality Marketing  https://forms.gle/NE5HFYkXLsXNMpRC7
COP1700C Introduction to Database Design & MySQL  https://forms.gle/TMbvKMaae8mw8WwE9
COP2360C C# Programming  https://forms.gle/dhYSaEYZi8rbZ17R6
COP2361C Object Oriented Analysis and Design  https://forms.gle/DtdVJhx9nAtA5zv56
COP2044C Machine Learning with Python  https://forms.gle/mSBPnHQzhADU4uoD9
ENC1102 Composition 2  https://forms.gle/Q7LQ3h8ghLekz9hi9
STA2023 Statistics  https://forms.gle/Jtk9RKFXmZpGgNc77
BSC1311 Introduction to Marine Biology  https://forms.gle/35RseRk11kHtC2nK6

 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Ngành học

Admin | 11.05.2019

Khoa và Giảng viên

Admin | 17.05.2019

Chương trình đào tạo

Admin | 01.06.2019

Sự kiện

Đăng ký môn học

face

Đăng ký ngay !

icon dk