Tiến sĩ Michael Lộc Phạm

Michael Lộc Phạm

 

LUẬT SƯ - TIẾN SĨ MICHAEL LỘC PHẠM

 

Tiến Sĩ Michael Lộc Phạm, đỗ Tiến Sĩ Luật Tại  New College of California Law School (San Francisco, Hoa Kỳ) năm 1993; Thạc Sĩ Khoa Học Luật Thuế Vụ tại Golden Gate University (San Francisco, Hoa Kỳ) năm 1988; Thạc Sĩ Kinh Tế tại Lincoln University (San Francisco, USA) năm 1973; Cử Nhân Luật Kinh Tế, Đại Học Luật Khoa Sài Gòn (Việt Nam) năm 1970.

Ông là cựu sinh viên du học tại Hoa Kỳ năm 1971.

Tiến Sĩ  Luật Sư Michael Lộc Phạm đã hành nghề Luật Sư được 47 năm (tại Việt Nam và Hoa Kỳ). Ông gia nhập Đoàn Luật Sư miền Nam Việt Nam năm 1970. Từ năm 1993 cho đến nay ông là Luật Sư của Tiểu Bang California và Liên Bang Hoa Kỳ chuyên về lĩnh vực Tư Vấn Thương Mại Quốc Tế (Dịch Vụ Thương Mại & Tài Chính Quốc Tế).

Ông cũng là nhà sáng lập và Chủ Nhân công Ty Luật The Law Offices of Michael L. Pham, trụ sở chính tại thành phố San Jose (Thung Lũng Điện Từ), tiểu bang California (Hoa Kỳ).

Ngoài ra ông cũng là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty International Business Consulting Networks, San Jose, California, USA (từ 2007 cho đến hiện tại).

Tiến Sĩ Luật Sư Michael Lộc Phạm đã được cấp bằng hành nghề trong lãnh vực tư vấn về:

- Thuế Vụ, Kế Toán.

- Toàn thể các loại Chứng Khoán (1980-1993)

- Hành nghề tại Toà Phá Án Hoa Kỳ (Khu Vực 9)

- Hành nghề tại Toà Án Tối Cao tiểu bang California, Hoa Kỳ.

- Hành nghề tại Toà Án Thuế Vụ Liên Bang, Hoa Kỳ.

- Hành Nghề trước cơ quan Thuế Vụ Liên Bang, Hoa Kỳ.

Ngoài kinh nghiệm về thương mại quốc tế, tại Việt Nam suốt từ năm 1990 đến hiện tại, Ông đã từng nắm chức vụ Tổng Giám Đốc công ty Kỹ Thuật Quốc Tế tại Hà Nội, Việt Nam (2010-2012). Ông đã thăm viếng và tư vấn cho hơn mười công ty hoặc tập đoàn  với 55 dự án từ Bắc đến Nam với tài sản từ 10 triệu cho đến 1 tỉ Mỹ Kim.

Trong lĩnh vực viết sách ông đã viết một số giáo trình về Kinh Tế & Thương Mại Quốc Tế và hai cuốn sách bằng tiếng Việt là “Đồng Tiền Khôn Ngoan” và “Doanh Nhân Hoàn Hảo, Người là ai?”.

Ông cũng sáng lập ra chương trình “Đào Tạo Doanh Nhân” cho công ty IBCN, San Jose (Silicon Valley) Hoa Kỳ (2014) để tạo cơ hội cho các sinh viên Việt Nam du học tại Hoa Kỳ thực tập trước khi về phục vụ tại Việt Nam.

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Sự kiện

Tiến sĩ Michael Lộc Phạm

face

Đăng ký ngay !

icon dk