Thực tập & nghề nghiệp

Tuỳ theo mỗi cấp độ đào tạo và lộ trình học, Nhà trường sẽ khuyến khích sinh viên tham gia vào các hoạt động khác nhau để có sự chuẩn bị phù hợp và hiệu quả với từng mục tiêu. Đối với sinh viên lựa chọn học toàn bộ chương trình đại học tại Việt Nam hoặc sinh viên chỉ chọn học chương trình 2 năm đầu tại Việt Nam nhưng muốn tham gia vào thị trường lao động sau khi tốt nghiệp, Broward Vietnam cung cấp các chương trình giúp cho sinh viên gia tăng cơ hội tiếp cận nghề nghiệp một cách hiệu quả và chuyên nghiệp tại Việt Nam và các nước. Dưới đây là các chương trình đang được triển khai:

 1. Chương trình kiến tập doanh nghiệp

  • Đây là chương trình được tổ chức kết hợp với một số môn học đặc thù trong lộ trình đào tạo
  • Chương trình kiến tập này thông thường sẽ dừng ở mức độ tham quan tại các doanh nghiệp, lắng nghe và quan sát đặc thù và yêu cầu của các loại hình doanh nghiệp hoặc các bộ phận, phòng ban... giúp sinh viên có những tiếp xúc đầu tiên với các thực tế công việc trên cơ sở lý thuyết đã được học.
  • Một số chương trình kiến tập được tổ chức hoàn toàn độc lập với các môn học và không bắt buộc. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số chương trình kiến tập là một phần bắt buộc của một môn học. Với dạng kiến tập này, thông thường sinh viên sẽ được giảng viên tổ chức thực hiện một hoạt động tại một doanh nghiệp với các yêu cầu cụ thể và có thể sẽ có sự liên đới về kết quả môn học mà sinh viên theo học.
 2. Chương trình làm việc tại trường

  • Sinh viên Broward Vietnam có thể tìm kiếm các cơ hội làm việc bán thời gian hoặc chương trình thực tập hưởng lương bên trong khuôn viên trường học nhưng thời gian làm việc không được vượt quá 20 tiếng/ tuần.
  • Sinh viên Broward Vietnam sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên cho các vị trí công việc toàn thời gian tại trường.
 3. Chương trình thực tập hưởng lương

  • Chương trình thực tập hưởng lương là chương trình dành riêng cho sinh viên năm 4 chương trình Undergraduate của Broward Vietnam. Nhà trường khuyến khích sinh viên chủ động tìm kiếm các cơ hội thực tập hoặc làm việc tại các doanh nghiệp để gia tăng mức độ phù hợp công việc với các kỳ vọng về công việc của bản thân cũng như phát huy năng lực tự chủ. Bên cạnh đó, sinh viên cũng có thể tìm kiếm các cơ hội thực tập có hưởng lương tại các doanh nghiệp trong danh mục đối tác của Broward Vietnam từng năm. 
  • Đây là chương trình bên ngoài chương trình đào tạo chính thức của Nhà trường và không bắt buộc. 
 4. Cơ hội làm việc tại các đơn vị thuộc tập đoàn EQuest

  • Sinh viên tốt nghiệp chương trình Undergraduate của Đại học Broward được ưu tiên tuyển dụng vào các vị trí đa dạng của các đơn vị thành viên trực thuộc tập đoàn giáo dục EQuest.
  • Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp được khuyến khích liên hệ bộ phận Student Affairs để được cung cấp các thông tin tuyển dụng này hằng năm. 

 

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Các bài viết liên quan

Ngành học

Admin | 11.05.2019

Khoa và Giảng viên

Admin | 17.05.2019

Chương trình đào tạo

Admin | 01.06.2019

Sự kiện

Thực tập & nghề nghiệp

face

Đăng ký ngay !

icon dk