Phụ phí

PHỤ PHÍ ÁP DỤNG TRONG GIAI ĐOẠN TẠI VIỆT NAM
Chính sách phụ phí của Broward Vietnam hiện nay hạn chế tối đa các khoản ngoài học phí chính thức đối với sinh viên Việt Nam

 • Phí đăng ký nhập học & thi đầu vào: 6,500,000 đ 
  (Đóng một lần duy nhất và không hoàn lại)

 • Phí sử dụng thư viện online tại Mỹ: Broward Vietnam tài trợ
  (Khoản tài trợ này không áp dụng cho giai đoạn 2 năm sau tại Mỹ)
   
 • Đồng phục: Broward Vietnam tài trợ
  (sinh viên Broward Vietnam nhận đồng phục một lần vào đầu khoá)
   
 • Bảo hiểm y tế bắt buộc: sinh viên đóng theo quy định của Luật pháp Việt Nam, theo mức phí được quy định bởi chính phủ mỗi năm

Bình luận trực tiếp hoặc để lại số điện thoại để được hỗ trợ

icon commnet
X
Họ và tên*
Email*
Số điện thoại*

Phụ phí

face

Đăng ký ngay !

icon dk