Sứ mệnh của IAE và các đơn vị thành viên là đem đến cho người Việt Nam nền giáo dục tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế với một thế hệ học viên được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng hội nhập toàn cầu và đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0.
-THÔNG ĐIỆP TỪ BAN ĐIỀU HÀNH IAE-
8
THÀNH VIÊN
35
CƠ SỞ
215
KHÓA HỌC
60000
LƯỢT GHI DANH

TIN TỨC

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN